Cici (共P)

太平洋网友 | | 2012-08-11 | 到论坛讨论 | 单张浏览

Cici

【Cici】 第 1 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 1250 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 2 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F1.8 快门: 1/79 sec ISO: 400 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 3 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 400 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 4 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 1600 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 5 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 1250 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 6 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 1600 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 7 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 800 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 8 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 250 曝光补偿: 1/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 9 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F2 快门: 1/79 sec ISO: 200 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 10 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F1.8 快门: 1/79 sec ISO: 200 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 11 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4 快门: 1/19 sec ISO: 1000 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 12 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4.5 快门: 1/19 sec ISO: 1250 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 13 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4.5 快门: 1/19 sec ISO: 640 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 14 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4 快门: 1/19 sec ISO: 640 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 15 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4 快门: 1/19 sec ISO: 1600 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 16 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4 快门: 1/19 sec ISO: 1600 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 17 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4 快门: 1/19 sec ISO: 1250 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 18 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F4.5 快门: 1/19 sec ISO: 1250 曝光补偿: 2/3 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 19 幅

查看大图 曝光: Manual exposure 光圈: F2.8 快门: 1/79 sec ISO: 400 曝光补偿: 0 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

Cici

【Cici】 第 20 幅

查看大图 曝光: Manual exposure 光圈: F2.2 快门: 1/99 sec ISO: 400 曝光补偿: 0 EV 相机: 佳能 EOS 5D Mark II(配24-105mm镜头)

手机看图
官方公众号 官方公众号
作品简介
多谢唐龙和萌动甜品提供协助!
网友评论(0)  *由于系统升级,摄影部落2016年前评论内容将暂时不显示
表情
   [可按Ctrl+Enter发布]

*网站图片已委托维权图盾(ITUDUN.COM)进行版权保护*

©太平洋网友
收藏
选择图册
47
3
0
看美图,学技巧
扫一扫二维码,关注摄影部落,回复“教程”
手机扫一扫