LEICA 丽江行 (共P)

常言道 | | 2014-02-25 | 到论坛讨论 | 单张浏览

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 1 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/8191 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 2 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/4095 sec ISO: 400 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 3 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/789 sec ISO: 500 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 4 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/1024 sec ISO: 500 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 5 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/663 sec ISO: 500 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 6 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/2048 sec ISO: 320 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 7 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/1024 sec ISO: 320 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 8 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/2655 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 9 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/6316 sec ISO: 200 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 10 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/197 sec ISO: 400 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 11 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/394 sec ISO: 400 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 12 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/1327 sec ISO: 250 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 13 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/165 sec ISO: 400 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 14 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/1024 sec ISO: 400 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 15 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/789 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 16 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/5311 sec ISO: 200 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 17 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/8191 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 18 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/4095 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 19 幅

查看大图 曝光: Auto exposure 光圈: F1.4 快门: 1/1579 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 20 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/8191 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

LEICA 丽江行

【LEICA 丽江行】 第 21 幅

查看大图 曝光: Av-priority 光圈: F1.4 快门: 1/331 sec ISO: 100 曝光补偿: -2/3 EV 相机: 佳能 EOS 50D(配24-70mm镜头)

手机看图
官方公众号 官方公众号
作品简介
丽江美景LEICA头试拍!
网友评论(0)  *由于系统升级,摄影部落2016年前评论内容将暂时不显示
表情
   [可按Ctrl+Enter发布]
拍摄技巧

*网站图片已委托维权图盾(ITUDUN.COM)进行版权保护*

©常言道
收藏
选择图册
7
0
0
看美图,学技巧
扫一扫二维码,关注摄影部落,回复“教程”
手机扫一扫