light & magic (共P)

老茶 | | 2018-04-28 | 到论坛讨论 | 单张浏览

light & magic

【light & magic】 第 1 幅

查看大图 曝光: 1/640 sec 光圈: F4 快门: 1/639 sec ISO: 1000 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 2 幅

查看大图 曝光: 1/80 sec 光圈: F5 快门: 1/79 sec ISO: 1600 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 3 幅

查看大图 曝光: 1/125 sec 光圈: F4 快门: 1/124 sec ISO: 1000 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 4 幅

查看大图 曝光: 1/400 sec 光圈: F4 快门: 1/399 sec ISO: 1600 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 5 幅

查看大图 曝光: 1/640 sec 光圈: F4 快门: 1/639 sec ISO: 1000 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 6 幅

查看大图 曝光: 1/60 sec 光圈: F2 快门: 1/60 sec ISO: 1600 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 7 幅

查看大图 曝光: 1/640 sec 光圈: F2 快门: 1/639 sec ISO: 1600 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 8 幅

查看大图 曝光: 1/640 sec 光圈: F2 快门: 1/639 sec ISO: 1600 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 9 幅

查看大图 曝光: 1/40 sec 光圈: F2 快门: 1/39 sec ISO: 2000 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 10 幅

查看大图 曝光: 1/125 sec 光圈: F4 快门: 1/124 sec ISO: 1000 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 11 幅

查看大图 曝光: 1/640 sec 光圈: F2 快门: 1/639 sec ISO: 1600 曝光补偿: 0 EV

light & magic

light & magic

【light & magic】 第 12 幅

查看大图 曝光: 1/125 sec 光圈: F4 快门: 1/124 sec ISO: 1000 曝光补偿: 0 EV

light & magic

手机看图
官方公众号 官方公众号
作品简介
light & magic
网友评论(37)
表情
   [可按Ctrl+Enter发布]

*网站图片已委托维权图盾(ITUDUN.COM)进行版权保护*

©老茶
收藏
选择图册
9
1
37
看美图,学技巧
扫一扫二维码,关注摄影部落,回复“教程”
手机扫一扫